Friday, Sep 04th

Last update04:08:07 PM GMT

Фирмите без дейност също подават данъчна декларация

Е-мейл Печат

napФирмите, които през миналата година не са осъществявали дейност, също подават годишна данъчна декларация по Закона за корпоративното подоходно облагане. Това напомнят от Териоториалната дирекция на Националната агенция по приходите в Пловдив.

За тези фирми има специален образец, така наречената нулева декларация. В нея те посочват, че през данъчната 2010-та година не са имали дейност и не са отчели приходи или разходи. Към тази декларация не се подава годишен финансов отчет.

{flv img="/novini.jpg"}20110226-novini-nap{/flv}

Фирмите, които декларират дейността си в срок и по електронен път ползват 1% отстъпка от дължимия данък „печалба", но не повече от 1000 лева. Освен по интернет декларации се подават на гише в 21 пощенски клона, по пощите като писма или на място в салоните за клиенти.

Крайният срок е 31- ви март, като до същата дата се заплаща и данъкът, ако се дължи такъв. 500 лева е минималната глоба за юридическо лице при неподаване на годишна данъчна декларация. Отделно с най-малко 200 лева се санкционира управителят на фирмата.